EU projekti

Naziv projekta: „Modernizacija i opremanje tvrtke JURAJ CENTAR d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“

Kratki opis projekta: Projekt je investicija koja će tvrtku Juraj centar d.o.o. učiniti konkurentnim na domaćem tržištu proizvoda od plastike kao i na tržištu EU. Projekt doprinosi inovaciji, modernizaciji i optimizaciji procesa proizvodnje korištenjem digitalne i zelene tehnologije, koja će pridonijeti učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem potrošnje električne energije za 8.084 kW/h, odnosno, smanjenjem za 21,8%. Realizacijom će se uvesti 3 nove inovacije u proizvodni ciklus, povezane sa zelenim i digitalnim ciljevima te horizontalna digitalizacija poslovanja, povećat će se prihodi za 25,88%, a prihodi od izvoza za 25,3%

Korisnik projekta: Juraj centar d.o.o.

Trajanje projekta: 30.9.2021. – 30.9.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 2.718.328,48 kn

EU sufinanciranje projekta: 874.205,10 kn

Kontakt osoba za više informacija: Boris Hrestak, info@jurajcentar.hr

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Juraj centar d.o.o.